Sondeertechniek

Bodemonderzoek

Basis van funderingsontwerp

De basis van elk funderingsontwerp is het bodemonderzoek. Want de opbouw van de ondergrond is onbekend. Een betonconstructeur heeft het makkelijk: hij bestelt bij de mortelcentrale een bepaalde kwaliteit beton. Hij is dan zeker van de kwaliteit van het onder productcertificaat geleverde materiaal beton. Dit geldt ook voor de materialen hout en staal. De materialen worden in diverse kwaliteiten geleverd. Tijdens het ontwerp kan de constructeur al rekening houden met de eigenschappen van het materiaal.


grondmonsters 2​​​​​​​

Eigenschappen onbekend

Zo niet het materiaal grond. De grond en zijn eigenschappen zijn onbekend. Door middel van bodemonderzoek moet de ontwerper van de fundering de eigenschappen van de ondergrond vaststellen. Want er zijn nogal verschillen in de ondergrond, van slap, sponsachtig veen tot steenharde rots. De bodemopbouw verschilt van plaats tot plaats. De draagkrachtige zandlaag zit op verschillende plaatsen, op verschillende diepten. Niet alleen verspreid over heel Nederland komt deze variatie voor, maar ook zeer lokaal zijn grote variaties bekend.

grond holoceen​​​​​​​

Twee soorten onderzoek

Dus moet, voordat een funderingsontwerp kan worden gemaakt, de bodemopbouw in beeld worden gebracht. Hiervoor zijn een aantal technieken beschikbaar, die onderverdeeld worden in twee groepen:

​​​​​​​​​​​​​​Bij in situ bodemonderzoek worden de eigenschappen van de ondergrond ter plaatse vastgesteld. Dit in tegenstelling tot het laboratoriumonderzoek, waarbij monsters van de ondergrond worden genomen en naar een laboratorium voor nader onderzoek worden vervoerd.