Monsters

Om er zeker van te zijn dat het beton de juiste kwaliteit heeft, wordt tijdens het productieproces monsters genomen. Dit beton wordt gebruikt om een aantal kubussen te vullen. Na het uitharden wordt precies na 28 dagen de sterkte van het beton van deze kubus bepaald. Na het toepassen van wat statistiek kan worden aangetoond dat de betonkwaliteit van de kubussen inderdaad aan de kwaliteitseis van C35 of C45 voldoen.
Betonkwaliteit

Betonkwaliteit

Monsters

Om er zeker van te zijn dat het beton de juiste kwaliteit heeft, wordt tijdens het productieproces monsters genomen. Dit beton wordt gebruikt om een aantal kubussen te vullen. Na het uitharden wordt precies na 28 dagen de sterkte van het beton van deze kubus bepaald. Na het toepassen van wat statistiek kan worden aangetoond dat de betonkwaliteit van de kubussen inderdaad aan de kwaliteitseis van C35 of C45 voldoen.

Controle kwaliteit

Om er zeker van te zijn dat het beton de juiste kwaliteit heeft, wordt tijdens het productieproces monsters genomen. Dit beton wordt gebruikt om een aantal kubussen te vullen. Na het uitharden wordt precies na 28 dagen de sterkte van het beton van deze kubus bepaald. Na het toepassen van wat statistiek kan worden aangetoond dat de betonkwaliteit van de kubussen inderdaad aan de kwaliteitseis van C35 of C45 voldoen. 


De controle van de betonkwaliteit maakt deel uit van het kwaliteitssysteem van de fabrikant (ISO9001), en is onderdeel van de BRL ‘Betonnen Heipalen’. Een leverancier die voldoet aan deze BRL en dat door onafhankelijke controleurs van de KIWA laat controleren, mag het KOMO beeldmerk op de palen plaatsen. Zo weet de afnemer, dat er maximaal zorg is besteed aan de productie van de heipalen, en dat de heipaal een perfecte kwaliteit heeft.

Sterkteklasse en milieklasse

Het verschil in de betonsterkteklasse kan afgelezen worden op de paallabel. Wanneer nodig zijn de fabrikanten van heipalen in staat om de heipalen met hogere betonkwaliteiten te produceren. Naast de sterkteklasse kent beton ook zogenaamde milieuklassen.

​​​​​​​

drukken kubus


Kubus drukken op drukbank: bepalen sterkte​​​​​​​