Extra ruimte

Prefab kelders worden in toenemende mate toegepast om daarmee extra ruimte in woningen te creëren. Ze kunnen niet alleen voor de nieuwbouw van de woning, maar ook bij een woninguitbreiding worden aangebracht. 

Toegepaste prefab producten

Kelders

Extra ruimte

Prefab kelders worden in toenemende mate toegepast om daarmee extra ruimte in woningen te creëren. Ze kunnen niet alleen voor de nieuwbouw van de woning, maar ook bij een woninguitbreiding worden aangebracht. 

Montage

De prefab kelders zijn voorzien van hijsvoorzieningen. Na plaatsing kunnen deze worden verwijderd door ze af te slijpen of af te zagen. Het hijsen moet gebeuren met kettingen van voldoende lengte (minimaal 6 meter). De kans bestaat anders dat de hoek waaronder de hijsvoorzieningen en daarmee de wanden worden belast, te klein wordt. Wanneer een kelder als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals hoge grondwaterstand, niet direct gemonteerd kan worden, is tussenopslag noodzakelijk. Ook tijdens de tussenopslag zal ervoor gezorgd moeten worden dat de kelder gelijkmatig over de gehele vloer wordt belast. Een goede oplossing is een tijdelijke ondersteuning onder uitsluitend de kopwanden. Voorkomen moet worden dat op de vloer van de kelder puntlasten worden uitgeoefend.


Prefab kelder met hijsvoorzieningen

Verankeren aan fundering 

Meestal worden de kelders aan de fundering verankerd. Het is echter ook mogelijk de kelder los van de fundering te plaatsen. Belangrijk is dan dat een deel van het gewicht van de bovenbouw op de kelder afsteunt. Er is dan wel het risico van ongelijke zetting. De zetting van de kelder kan namelijk afwijken van de zetting van de fundering onder de woning. De belasting op de kelder en de mogelijke optredende zetting moeten daarom goed worden berekend. Het koppelen van de kelder aan de fundering kan op drie manieren gebeuren:

  • de kelder wordt door nokken op de funderingsbalken gelegd;
  • de kelder wordt tussen de funderingsbalken geplaatst en door uitstekende wapening aangestort;
  • de kelder (met stekwapening aan de bovenkant van de wanden) wordt tussen de heipalen geplaatst, waarna boven de kelderwanden de funderingsbalken worden gestort.

Het is altijd van belang de kelder op een egale ondergrond te stellen, bij voorkeur in een speciebed met een dikte van 5 cm.

Ventilatie

Om een kelder goed te gebruiken, is voldoende afvoer van vochtige lucht belangrijk. Een goede oplossing is om de kelder te ventileren met buitenlucht. Deze ventilatie kan tot stand komen door gebruik te maken van natuurlijke luchtstromen. Als dat niet voldoende is, kan een geforceerde ventilatie in de kelder worden aangebracht. Mochten er toch nog condensatieproblemen blijven bestaan, dan kunnen deze worden opgelost door een luchtdroger te plaatsen. In de meeste gevallen zal dit niet nodig zijn.