Zwaar belast

Doorgaans wordt een constructie pas tijdens het gebruiksstadium het zwaarst belast. Dit is niet van toepassing op de geprefabriceerde betonnen heipalen. Voor een betonnen heipaal is het heien de zwaarste belasting. De impact van het heiblok levert hoge druk- en trekspanningen op in de paal. Heeft de paal deze weerstaan, dan is de kwaliteit van de paal zeker aangetoond. 

De voordelen van geprefabriceerde betonnen heipalen

Heien is uitvoeringscontrole

Zwaar belast

Doorgaans wordt een constructie pas tijdens het gebruiksstadium het zwaarst belast. Dit is niet van toepassing op de geprefabriceerde betonnen heipalen. Voor een betonnen heipaal is het heien de zwaarste belasting. De impact van het heiblok levert hoge druk- en trekspanningen op in de paal. Heeft de paal deze weerstaan, dan is de kwaliteit van de paal zeker aangetoond. 

Kwaliteitscontrole grond

​​​​​​Zo is het heien ook een kwaliteitscontrole op het gedrag van de grond. Door het vastleggen van de heikalender of heistaat wordt direct informatie verkregen van de grond. Hogere kalenders tonen aan dat de paal in draagkrachtigere lagen wordt geheid. Door de kalender met het grondonderzoek te combineren is direct zekerheid over de grond verkregen.

Kalender

De kalender is een maat voor de weerstand die de paal ondervindt tijdens het heien. Tijdens het heien worden het aantal heislagen om de paal 0,25 m te laten zakken geteld. Dit noemt men het kalenderen. De resultaten worden de kalender of heikalender genoemd. 


Vooral wanneer de paalpunt in de draagkrachtige laag wordt geheid is het bijhouden van de kalender van belang. Doorgaans wordt dan ook alleen maar over de laatste 2 meter paallengte gekalenderd. De kalender is een indicatie voor het draagvermogen van de heipaal. Maar er zijn nogal wat factoren die het verband tussen kalender en het draagvermogen beïnvloeden, zodat er niet een direct verband is tussen de kalender en het draagvermogen. Zo is de instelling van het heiblok, de valhoogte, wel van invloed op de kalender, maar niet op het draagvermogen. Bijvoorbeeld een paal geheid met een licht of zwaar heiblok krijgt daardoor niet een groter of kleiner draagvermogen. Dat betekent dat ook de kalenderwaarde op zich zelf niets zegt over dat draagvermogen. Daarnaast neemt het draagvermogen van de paal doorgaans in de loop van de tijd na het heien toe. Dit komt doordat de wateroverspanning dat tijdens het heien in de grond ontstaat, afvloeit. Andersom is ook mogelijk, maar komt het sporadisch voor, dat het draagvermogen afneemt in de periode kort na het heien.

Cimple Aanmelden

AanmeldenMail wachtwoordAnnuleren