Geotechnisch laboratorium

Kenmerkend voor dit soort bodemonderzoek is dat monsters in het veld worden verzameld, die vervolgens naar een geotechnisch laboratorium worden vervoerd, waar de monsters worden geanalyseerd. Voorbeelden van dit soort laboratoriumonderzoek zijn het bepalen van het volumegewicht, de triaxiaalproef, samendrukbaarheidsproef en de zeefanalyse.Bodemonderzoek

Laboratoriumonderzoek

Geotechnisch laboratorium

Kenmerkend voor dit soort bodemonderzoek is dat monsters in het veld worden verzameld, die vervolgens naar een geotechnisch laboratorium worden vervoerd, waar de monsters worden geanalyseerd. Voorbeelden van dit soort laboratoriumonderzoek zijn het bepalen van het volumegewicht, de triaxiaalproef, samendrukbaarheidsproef en de zeefanalyse.Ongeroerde monsters

Kenmerkend voor laboratioriumonderzoek is dat monsters in het veld worden verzameld, die vervolgens naar een geotechnisch laboratorium worden vervoerd, waar de monsters worden geanalyseerd. Voorbeelden van dit soort laboratoriumonderzoek zijn het bepalen van het volumegewicht, de triaxiaalproef, samendrukbaarheidsproef en de zeefanalyse.


Van belang is dat de condities van de grond niet wijzigen tijdens het nemen van de monsters en het transport naar het lab. Vandaar dat men spreekt over ongeroerde monsters. Hierbij wordt bedoeld een gestoken cilindervormige monster waarvan de oorspronkelijk structuur is behouden. Dit in tegenstelling tot een geroerd monster dat bijvoorbeeld in een zakje kan worden bewaard. Een geroerd monster is bijvoorbeeld wel geschikt om een korrelverdeling van te maken. Een volledig ongeroerd monster bestaat niet. Door de wijze van monstername wordt de structuur van het monster altijd wel enigszins veranderd. De resultaten van het monsteronderzoek worden hierdoor beïnvloed en de betrouwbaarheid ervan verminderd. Vandaar dat men veel gebruik maakt van in situ methodieken, waarvan het sonderen wel de meest gangbare wijze van bodemonderzoek is.

grondmonsters 2

Cimple Aanmelden

AanmeldenMail wachtwoordAnnuleren