Kies voor prefab palen

Wie wil heien met een kwaliteit waar je stil van wordt, kiest voor prefab betonnen palen. Die staan voor een gegarandeerd hoge kwaliteit. Maar net als de paal kan en moet ook het geluids- en trillingsniveau omlaag. Daarom wordt er gewerkt aan het terugdringen van het geluidsniveau tot onder de 80 decibel.
Maatregelen voor reduceren geluid

Maatregelen voor reduceren geluid (3)

Kies voor prefab palen

Wie wil heien met een kwaliteit waar je stil van wordt, kiest voor prefab betonnen palen. Die staan voor een gegarandeerd hoge kwaliteit. Maar net als de paal kan en moet ook het geluids- en trillingsniveau omlaag. Daarom wordt er gewerkt aan het terugdringen van het geluidsniveau tot onder de 80 decibel.

Maatregelen om het geluidsniveau te verlagen zijn:

Voorgraven, voorboren en voorspuiten
Voorkom onnodige trillingen en geluid. Dat kan bijvoorbeeld door bij extreem harde bovenlagen 1 à 2 meter voor te graven. Door voor te spuiten of door voor te boren om de grond los te maken.

Goed onderhoud en goede smering van de heimachines en heiblokken

Heien kan geheid stiller. Zorg voor goed onderhoud en goede smering van het heimaterieel. Vervang verouderd materieel door nieuw gedempt materiaal. En vervang rammelende onderdelen of zet ze vast.

Geluidsmantels

Hinderarm heien luistert nauw. Stel paal en perk aan het geluid. Scherm het heiblok af met een isolerende geluidsmantel. Ook dat helpt om het lawaai van het heiwerk flink te verlagen.

Stillere heiblokken
Gebruik daar waar mogelijk een geluidsdempend hydraulisch blok. Dat levert al gauw een geluidsreductie van meerdere decibellen.

Geluiddempende mutsen
Zorg dat de heipaal een goed passende muts heeft. Gebruik een geluidsdempende adapter en muts. Daarmee beperk je het vrijkomen van geluid bij de slag op de paal.

Aanpassing van de heitijden
Zorg dat niemand wakker ligt van heiwerk. Stem de heitijden af met de buurt of hei op tijden dat de meeste mensen naar hun werk zijn. Dat scheelt veel overlast voor omwonenden.

Meer heien in kortere tijd
Soms vinden bewoners meer heiwerk in korte tijd prettiger dan minder palen per dag over een langere periode. Heien met meerdere stellingen is dé oplossing om de doorlooptijd te verkorten en levert bovendien bouwtijdwinst op.


Goed toezicht
Goed toezicht op het beperken van heihinder is cruciaal. Iedereen die kiest voor de gegarandeerde kwaliteit van de prefab betonnen heipalen maakt zich hard voor zachter heien: de opdrachtgever, de hoofdaannemer en de heier.

Geluidsmantel

Heipaal met geluidsmantel


Cimple Aanmelden

AanmeldenMail wachtwoordAnnuleren