Alle vormen

Het grote voordeel van prefab betonelementen is dat deze met behulp van mallen in vele gewenste vormen kunnen worden gerealiseerd. Zo zijn bruggen en viaducten vlak, gebogen en getoogd mogelijk, met of zonder druklaag en eventueel horizontaal gebogen. Slanke, lichte elementen zijn te fabriceren, evenals zware elementen, al dan niet met grote overspanningen. Naast een uitgebreid standaard programma kunnen fabrikanten bruggen op maat maken, waarbij de creativiteit van opdrachtgever, ontwerper en constructeur alle ruimte krijgt. Het meest efficiënt in prefab beton is en blijft het maatwerk vanuit de standaardisatie op te zetten. 

 

Bruggen en viaducten

Vormen en uitstraling

Alle vormen

Het grote voordeel van prefab betonelementen is dat deze met behulp van mallen in vele gewenste vormen kunnen worden gerealiseerd. Zo zijn bruggen en viaducten vlak, gebogen en getoogd mogelijk, met of zonder druklaag en eventueel horizontaal gebogen. Slanke, lichte elementen zijn te fabriceren, evenals zware elementen, al dan niet met grote overspanningen. Naast een uitgebreid standaard programma kunnen fabrikanten bruggen op maat maken, waarbij de creativiteit van opdrachtgever, ontwerper en constructeur alle ruimte krijgt. Het meest efficiënt in prefab beton is en blijft het maatwerk vanuit de standaardisatie op te zetten. 

 

Niet rechttoe rechtaan

Bruggen en viaducten uitgevoerd in prefab beton hoeven niet rechttoe rechtaan te zijn. Voor kleinere bruggen worden steeds vaker getoogde dekken ontworpen. Horizontaal gebogen kokerliggers zijn al jaren bekend op de markt. Tot nu toe is de kleinst toegepaste boogstraal 100 m. De breedte van de kokerligger is mede daardoor bepaald. Het zwaartepunt van de ligger moet binnen het oplegvlak zijn gelegen, anders is er geen stabiele oplegging. Naarmate de straal kleiner wordt, zal de kokerligger breder worden of de overspanning worden beperkt. De liggers worden in het werk dwars voorgespannen zoals bij de meeste normale kokerdekken het geval is. De productietechniek van dit soort liggers is zeer gecompliceerd. De voorspanstrengen moeten zo dicht mogelijk de as van de ligger volgen. De strengen worden via frames horizontaal afgebogen. Hierdoor volgen de strengen een geknikte lijn. De afwijking van de geknikte lijn van de strengen ten opzichte van de zwaartelijn van het profiel geeft dwarsmomenten in de ligger. Indien deze excentriciteit wordt beperkt tot circa 15 mm zijn de dwarsmomenten verwaarloosbaar. Gebogen kokers worden meestal in een breedte van 1500 mm geproduceerd. Dit heeft als voordeel dat de ligger ook bij een kleine straal niet kantelt ten gevolge van zijn eigengewicht en zonder verankering kan worden geplaatst.


Horizontaal gekromde liggers voor fly-over

Vele verschijningsvormen

Beton is in velerlei verschijningsvormen te maken en na te bewerken. Er kan worden gekozen voor gekleurd beton voor bijvoorbeeld voetgangersbruggetjes in een park of voor een nabehandeling van het betonoppervlak, van mooi glad polijsten tot juist ruw boucharderen. Prefab beton kan in schoon beton worden vervaardigd, conform de CUR-Aanbeveling 100 Schoon Beton. Bovendien kan prefab beton worden voorzien van reliëf en prints in het betonoppervlak. De esthetische mogelijkheden van (prefab) beton zijn ongekend. Een andere optie is het toepassen van standaard betonelementen en deze met architectonisch fraaie materialen bekleden. Het prefab beton dient dan als efficiënte constructie. 


Mooi gekleurd prefab beton voor Eurobruggen in Spijkenisse

Cimple Aanmelden

AanmeldenMail wachtwoordAnnuleren