Heipalen

Relevante artikelen

Bij elke tien heiklappen heeft een huishouden straks jaarlijks stroom

Het is een project van de grote getallen. Met maar liefst 86 windmolens wekt Windpark Noordoostpolder in 2015 jaarlijks circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit op. Genoeg om jaarlijks ruim 400.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Om de 26 windmolens op het land te funderen is 45 kilometer betonnen heipaal nodig. Per windmolen 66 palen van 23 tot 30 meter lengte en 500 mm vierkant om één windmolen met een maximale rotorhoogte van 198 meter hoogte te kunnen funderen. Met duizend tot tweeduizend heiklappen om de paal in de voormalige Zuiderzeebodem te krijgen.

Geluidsberekening ondersteunt verantwoorde keuze heien

Geen enkel funderingssysteem is hinder- en trillingvrij. Het heien van betonpalen brengt bijvoorbeeld het nodige geluid met zich mee. In het Bouwbesluit zijn strikte normen opgenomen ten aanzien van de geluidsbelasting bij industrieel lawaai. Maar hoe krijgt men snel duidelijkheid of het heien van prefab betonpalen op een bouwproject aan de geluidsnormen van het Bouwbesluit voldoet? Hiervoor heeft DGMR een doeltreffend softwareprogramma ontwikkeld. Binnen luttele minuten wordt zichtbaar of de geselecteerde manier van heien, eventueel met aanvullende maatregelen, wettelijk binnen de normen valt. 

Heien kan best een tikje zachter

Het ‘wat’ en ‘waarom’ van prefab betonnen heipalen is kristalhelder: het ‘wat’ staat voor een kostenefficiënte methode van fundering. Het ‘waarom’ voor een manier van funderen die 100% zekerheid biedt over de eindkwaliteit. Het ‘hoe’ is dankzij de kennis van producenten en ervaring van funderingsbedrijven uitvoeringstechnisch goed doordacht. Echter, één aspect van het ‘hoe’ verdient meer aandacht: het geluid- en trillingsniveau kan en moet omlaag. Daarom is Betonhuis Constructief Prefab een informatieve campagne gestart. Heien kan namelijk gemakkelijk een tikje zachter.