Geprefabriceerde fundering op staal

Toepassingsgebied prefab fundering op staal

Draagkrachtige laag

De basis van elke fundering zijn de bouwtekening van de gehele constructie en het verslag van het geotechnisch bodemonderzoek. Dit zijn de ingrediënten van het funderingsontwerp. De geprefabriceerde fundering op staal is uitsluitend toepasbaar waar de draagkrachtige laag zich aan het oppervlak bevindt. Wanneer de draagkrachtige laag iets dieper zit, is grondverbetering nodig. Al snel is echter een fundering op palen een kosteneffectievere oplossing.
Alhoewel de prefab fundering in veel gevallen toepasbaar is, dient de constructeur met zijn kennis van de krachtswerking van de gehele constructie de mogelijkheid van een prefab fundering vast te stellen. De leverancier van de prefab fundering kan de constructeur hierbij ondersteunen.