Geotechnisch onderzoek

De basis van elke fundering zijn de bouwtekening van de gehele constructie en het verslag van het geotechnisch bodemonderzoek. Dit zijn de ingrediënten van het funderingsontwerp. De tekeningen leveren de maatvoering van de fundering, alsmede de gewenste balkbreedten en de plaats van oplegpunten voor bijvoorbeeld spanten. 

Prefab funderingen

Ontwerp prefab funderingen

Geotechnisch onderzoek

De basis van elke fundering zijn de bouwtekening van de gehele constructie en het verslag van het geotechnisch bodemonderzoek. Dit zijn de ingrediënten van het funderingsontwerp. De tekeningen leveren de maatvoering van de fundering, alsmede de gewenste balkbreedten en de plaats van oplegpunten voor bijvoorbeeld spanten. 

Het geotechnisch bodemonderzoek bepaalt de wijze van krachtsafdracht naar de draagkrachtige ondergrond. Kan het met een fundering op staal (strokenfundering) of zijn heipalen nodig voor afdracht naar lager gelegen draagkrachtige lagen?

Optimale fundering

Voor de producenten is daarnaast de variatie in een project van belang om een optimale fundering te prefabriceren. Variatie in de fundering ontstaat door:

  • variatie in de bodemopbouw;
  • seriegrootte die een efficiënt productieproces beïnvloedt;
  • koperseisen, die leiden tot individuele aanpassingen aan het gebouwontwerp, dus ook aan de fundering (erker, uitbouw, garage, enzovoort)

Steeds vaker wordt de informatie over de bovenbouw verkregen uit 3D modellen, het Bouw Informatie Model, kortweg BIM

Ontwerpaspecten

Het ontwerp is een samenwerking tussen de hoofdconstructeur, de geotechnisch adviseur en de fabrikant van de geprefabriceerde fundering. Het doel is een zo efficiënt, lees kosteneffectief, ontwerp te verkrijgen. Wordt het een fundering met veel palen en licht gewapende funderingsbalk? Of juist zware balken over een beperkt aantal palen? Geotechnisch en constructief levert het beide een technisch veilige constructie op. Maar de kosten van beide oplossingen zullen zeker verschillen. Met het optimaliseren van het funderingsontwerp valt veel geld te besparen. Dit is een proces dat de gerenommeerde fabrikanten van prefab funderingen uitstekend beheersen.


Daarnaast is het van belang goede afspraken te maken over de taakverdeling en de daarbij behorende verantwoordelijkheden.
Lees meer: Richtlijnen en Normen

Ontwerp funderingselementen

De gehele fundering wordt vertaald in losse funderingselementen. Doorgaans wordt dit verzorgd door de fabrikant. Speciale aandacht dient te worden besteed aan alle aansluitingen. De onderlinge aansluitingen van de prefab elementen, maar ook op onderliggende heipalen, ankers voor bevestiging bovenbouw, enzovoort. Daarbij gaat het niet alleen om uitvoering en maatvoering, maar ook om de krachtswerking.


Daarnaast zijn ook de plaats en afmetingen van doorvoeren voor de nutsvoorzieningen een ontwerpvariabele.
Lees meer: Van fundering naar funderingselementen
Lees meer: Onderlinge verbindingen
Lees meer: Sparingen voor kabels en leidingen
Lees meer: Legplan

Seriegrootte

Kenmerkend voor een efficiënt productieproces is onder meer de seriegrootte. Hoe meer elementen met dezelfde afmetingen kunnen worden geproduceerd, hoe efficiënter het productieproces zou kunnen zijn. Immers, mallen hoeven niet worden omgesteld, de producent van de wapening heeft een grotere productieserie, enzovoort. De producenten van de geprefabriceerde funderingen hebben hun productieprocessen zodanig geoptimaliseerd dat ook zeer kleine series efficiënt kunnen worden geproduceerd. Zelfs een seriegrootte van één, dat wil zeggen unieke afmetingen voor een bepaald project, kunnen zeer kosteneffectief worden geproduceerd.
Lees meer: De voordelen van prefab fundering – Van enkel stuks tot grote series


Prefab fundering van één woning: seriegrootte = 1

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld