Bijzondere aandacht

Wanneer de funderingselementen klaarliggen op het tasveld van de fabrikant, kan de uitvoering ter hand worden genomen. Het monteren van de prefab funderingen vraagt bijzondere aandacht. Meestal worden de funderingen door de leverancier zelf gemonteerd.


Prefab funderingen

Uitvoering en werkwijze

Bijzondere aandacht

Wanneer de funderingselementen klaarliggen op het tasveld van de fabrikant, kan de uitvoering ter hand worden genomen. Het monteren van de prefab funderingen vraagt bijzondere aandacht. Meestal worden de funderingen door de leverancier zelf gemonteerd.


Just-in-time

Wanneer de voorbereidingen op de bouwplaats gereed zijn, kunnen de benodigde betonelementen worden afgeroepen. De volgorde en tempo van aanleveren wordt bepaald door de volgorde en tempo van montage. De elementen worden Just-in-Time geleverd, zodat de opslag op de bouwplaats tot een minimum wordt beperkt. De vrachtwagens die de elementen aanleveren kunnen zelf lossen. Zorg bij de opslag op de bouwplaats voor voldoende stophout. Lees de verwerkingsvoorschriften voor nadere instructies bij de opslag van de elementen.
Lees meer: Optassen van elementen op de bouwplaats

Aanvoer balken

Opslag op bouwplaats

Voorbereidingen bouwput

De bouwput moet in orde gemaakt worden om de elementen te kunnen monteren. In alle gevallen dient de bouwput op een verantwoorde wijze begaanbaar te zijn, volgens CUR aanbeveling 419.
Lees meer: website CUR: Begaanbaarheid van bouwterreinen voor personen 

Werkzaamheden

Afhankelijk of het een fundering op staal of op palen betreft, dienen er werkzaamheden te worden uitgevoerd.

Bij een fundering op staal dient de bodem perfect vlak te worden afgewerkt. Hiervoor zijn speciale technieken ontwikkeld.
Lees meer: Afwerken bodem bij fundering op staal

Levelen - bodem vlak maken


Bij een fundering op palen dienen de paalkoppen niet onder water te staan. De koppen dienen bereikbaar te zijn, want in de paalkoppen wordt een stek ingelijmd, die in de verticale sparing van de funderingsbalk valt. De plaats van de stek is in het theoretische hart van de paalkop, daar waar de paal had moeten staan. Indien nodig dient een te diep weg geheide paal opgestort worden.
Lees meer: Voorbereiden paalkoppen

Montage

Nadat alle voorbereidingen zijn getroffen en de elementen zijn aangevoerd kan het daadwerkelijk samenstellen van de fundering beginnen. Het legplan bepaalt de volgorde van leggen. Immers de dragende elementen dienen als eerste worden geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld de stroken elementen bij een fundering op staal of de woningscheidende funderingsbalken die op palen rust. Daarna kunnen ook de andere elementen worden ingehangen.
Lees meer: Montage in detail
Lees meer: Legplan


Montage

Maatvoering

Door een eenduidige maatvoering van de elementen, het legplan en in het geval van heipalen, het heiwerk, past een prefab fundering altijd.
Lees meer: Maatvoering


Na de montage moeten alle gaten van de stekverbindingen worden volgestort met krimpvrije gietmortel.

Afgieten stekverbindingen

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld