Bouwsysteem voor energiezuinige en comfortabele woningen

BlueCasco woningbouw is een zeer goed geïsoleerd prefab betonnen casco, dat in vijf dagen wind-, regen- en kierdicht wordt opgeleverd, met betonkernactivering, kozijnen en een dak. Het verwarmen en koelen gebeurt via de wanden, wat voor een gelijkmatig en comfortabel binnenklimaat zorgt. De goede energetische eigenschappen beperken de woonlasten. Als een koper bovendien gebruik maakt van groenfinanciering bespaart hij of zij al vanaf de eerste maand op woonlasten. Het eerste woningbouwproject met dit nieuwe bouwsysteem krijgt gestalte in Nistelrode. Er blijkt veel interesse in het concept, ook vanuit onverwachte hoek: zorginstellingen.

Relevante artikelen

BlueCasco

Bouwsysteem voor energiezuinige en comfortabele woningen

BlueCasco woningbouw is een zeer goed geïsoleerd prefab betonnen casco, dat in vijf dagen wind-, regen- en kierdicht wordt opgeleverd, met betonkernactivering, kozijnen en een dak. Het verwarmen en koelen gebeurt via de wanden, wat voor een gelijkmatig en comfortabel binnenklimaat zorgt. De goede energetische eigenschappen beperken de woonlasten. Als een koper bovendien gebruik maakt van groenfinanciering bespaart hij of zij al vanaf de eerste maand op woonlasten. Het eerste woningbouwproject met dit nieuwe bouwsysteem krijgt gestalte in Nistelrode. Er blijkt veel interesse in het concept, ook vanuit onverwachte hoek: zorginstellingen.

Prefab betonelementen met isolatie, betonkernactivering en kozijnen 

“BlueCasco is een initiatief van Kingspan Insulation, Kingspan Unidek en Alvon Heembeton”, zegt Bas Boom, business unit manager BlueCasco. “Samen met deze drie bedrijven ontwikkelden we een concept voor de bouw van energieneutrale woningen op industriële basis.” Elke nieuwe woning met BlueCasco wordt volledig in 3D uitgetekend. De productie onder gecontroleerde omstandigheden stimuleert hoogwaardige kwaliteit en de mogelijkheid om kierdicht te bouwen. Na een voorbereidingstijd van ongeveer 10 weken worden de onderdelen voor het casco in 4 weken geproduceerd. 
“We hebben grote ontwerpvrijheid omdat iedere mal opnieuw wordt opgebouwd door de inzet van twee digitaal aangestuurde robots”, zegt Boom. “De betonelementen voorzien we in de fabriek van PIR-gevelisolatie, dat direct aangebracht wordt op het natte beton.” 

Casco in vijf dagen

De ruwbouwfase verloopt snel door het assembleren van kant-en-klare onderdelen. Door het gebruik van grote elementen blijft het aantal aansluitingen beperkt. Van bouwafval is hierdoor nauwelijks sprake. Bovendien kan er, in vergelijking met meer traditionele bouwsystemen, langer worden doorgewerkt onder extreme omstandigheden. 
“Lasplaten zorgen voor de onderlinge verankering tussen de wanden”, zegt Boom. “Door deze unieke verbinding kunnen woningen gedemonteerd en ergens anders opnieuw opgebouwd worden, waardoor ze langer in hun functie kunnen blijven voorzien. Doordat we droog uitvoeren ligt het bouwtempo hoog en hoeven we minder vocht uit de woning te stoken dan bij een traditionele woning. Ook de geïsoleerde dakelementen sluiten aan op de draagconstructie. In slechts vijf dagen verrijst zo een wind-, regen en kierdicht casco, inclusief kozijnen en prefab dakconstructie. In totaal vergt de bouw, inclusief afbouw, ongeveer drie maanden tijd.”


In BlueCasco past Alvon Heembeton niet het gebruikelijke Portlandcement, maar Hoogovencement toe. Bij de productie hiervan komt 67 tot 75% minder koolstofdioxide vrij. Als grindvervanger worden kalkkorrels, restproducten uit de waterzuiveringsindustrie, toegevoegd aan het betonmengsel. Het betonafval dat ontstaat bij de productie wordt volledig gerecycled evenals het afvalwater. 


Energiebesparing en comfort

BlueCasco kent drie varianten met een EPC van 0,4, 0,2 en 0,0. In alle gevallen wordt er gebruik gemaakt van betonkernactivering in de wanden voor verwarming en koeling. De varianten met een EPC van 0,2 en 0,0 krijgen zonnecollectoren en PV-panelen op het dak. De begane grondvloer, gevels en het dak kennen een zeer goede isolatie bij alle drie de varianten. De ribbenplaatvloer voor de begane grond krijgt in de fabriek aan de onderzijde EPS, waardoor dit horizontale bouwdeel een Rc van 6,5 krijgt bij alle drie de varianten. De betonnen wanden, die een Rc hebben van 5, 7 of 10 worden in de fabriek voorzien van hoogwaardige PIR isolatie en schotel pluggen, zodat op de bouw niet meer geboord hoeft te worden voor het aanbrengen van spouwankers. Het dak kent een Rc van 6, 7 of 9 uiteraard afhankelijk van de beoogde EPC van de woning als geheel. 


“Om het energieverlies te beperken heeft een BlueCasco woning en goede kierdichtheid”, zegt Boom. “Wij garanderen zelfs een dichtheid lager dan 0,4 dm3/s*m. Vanwege gestandaardiseerde detaillering, het werken met vaste partners en producten kan deze garantie afgegeven worden. Vooraf aan de oplevering van de grondgebonden woning wordt een blowertest uitgevoerd en de prestatie wordt vastgelegd in een garantiecertificaat.” De warmte of koelte verspreidt zich gelijkmatig over de ruimtes middels een LTV systeem met leidingen in de betonnen wanden. Doordat er in de woningen geen radiatoren voorkomen, is er geen sprake van hinderlijk circulatie van stof. 

Aardwarmte

“De proefwoning in Lelystad maakt gebruik van aardwarmte”, zegt Boom. “Met een verticale bodemwisselaar en een warmtepomp wordt water met een constante temperatuur naar boven gepompt. In de winter wordt dit water gebruikt om te verwarmen en in de zomer om te koelen. Ook andere systemen komen in aanmerking om te verwarmen of koelen zoals stadsverwarming. Het systeem kan aansluiten op diverse bronnen. Per locatie zal worden gekeken wat het meest wenselijk is, zowel in rendement als in investering.” Ventilatie vindt plaats op basis van een energiezuinig gebalanceerd ventilatiesysteem, waarbij de inkomende lucht wordt voorverwarmd door de uitgeblazen lucht. 

Woonlastenreductie

“De combinatie van bouwkundige en installatietechnische maatregelen maakt de BlueCasco financieel interessant voor kopers”, zegt Boom. “Hoewel de initiële bouwkosten hoger liggen kunnen bewoners direct besparen op energielasten. Indien ze gebruik maken van een groenhypotheek zullen de netto woonlasten verder zakken in vergelijking met een meer traditionele woning met een traditionele hypotheek.” 


Het nieuwe bouwsysteem is ontwikkeld voor grondgebonden woningbouw. Maar het systeem kan met enige aanpassingen ook dienen voor andere toepassingen. Boom zegt: “We werken samen met de Technische Universiteit Eindhoven en onderzoeken de mogelijkheden van het bouwsysteem. Er is behalve vraag vanuit de woningbouwsector ook vraag uit de zorgsector. Hierbij speelt het constante, tochtvrije en stofarme klimaat dat in de proefwoning heerst een cruciale rol. Het Nederlandse Astmacentrum was bijvoorbeeld erg positief over de behaalde resultaten. Ook willen we een aantal zorgcentra ontwikkelen voor mensen met een stoornis uit het Autisme Spectrum.

Projectgegevens

Locatie proefwoning: Lelystad  
Ontwikkelaars: Kingspan Insulation, Kingspan Unidek en Alvon Heembetom
Bouwtijd casco,gevel en dak: 5 werkdagen
Bouwtijd compleet: 3 maanden
Pro prefab: snel bouwen, controle kwaliteit
Uitdaging: integratie van klimaattechniek en isolatie in prefab

Tekeningen

Tekening 1 (Begane grond)

Tekening 2 (Eerste verdieping)

Tekening 3 (Tweede verdieping)

Tekening 4 (Terrein)