Esthetiek

Andere functionele elementen

Esthetische zeggingskracht van functionele elementen

Prefab beton siert veelvuldig de gevel van woningbouwprojecten. Juist om het monotone beeld van rijen woningen te doorbreken, benutten architecten allerlei elementen die de gevel verlevendigen. Soms bescheiden accenten, soms opvallende aanwezige onderdelen. Het kan daarbij gaan om zichtbare kolommen, siervlakken, raamkaders, entreeportalen, luifels en vele andere grotere prefab betonelementen die door de architect worden ingezet als versterking van het gevelbeeld. Veelal in contrast met andere bouwmaterialen, zoals gevelmetselwerk. Maar ook kleinere functionele elementen kunnen worden benut om het gevelbeeld te versterken. Dan hebben wij het over betonelementen als raamdorpels en -stijlen, lateien, vensterkaders, vensterbanken, spekbanden, bordes-, balkon- en galerijplaten, dakranden, afdekbanden, gevellijsten, gevelbanden, kolommen, oplegblokken, spuwers, plinten, kantplanken, entreepoorten schoorsteenplaten en penantafdekkers. Opvallend is te zien hoe architecten deze functionele elementen in feite dubbel benutten door er ook een esthetische meerwaarde aan te geven in het gevelbeeld. Want waarom mag een dankrand er niet uitspringen in het beeld? Of een hoeklijst of extra doorgezette vensterbank. Juist met deze elementen zijn prachtige accenten aan te brengen in het gevelbeeld. Ook kunnen verticale en horizontale belijningen worden onderstreept. 

Slim materiaalgebruik: twee ineen

Als je het toch nodig hebt, stel het dan ook in dienst van het architectonische beeld. Dan kun je zaken als raamdorpels, lateien, plinten, afdekplanken, raam- en deurkaders architectonisch opvallend toepassen. Daarbij is gevarieerd met details van witte prefab betonelementen en rode baksteen.


Sterk systematisch raster

Hoe prefab betonelementen in de gevel op een karakteristieke wijze kunnen worden verwerkt in het gevelbeeld, laat dit project zien waarbij een horizontaal en verticaal raster van prefab betonelementen de gevel een herkenbare systematiek geeft.


Keuzevrijheid voor bewoners

Bewoners van koopwoningen kunnen vaker kiezen voor hun eigen gevel- en kapvorm. Wat blijkt: er is grote voorkeur voor die gevelvormen waarbij met prefab betonelementen deuren, ramen en luifels in de gevels worden benadrukt. 


Gevarieerd beeld

Een appartementencomplex waarbij de in hoogte verspringende noklijn, de terugliggende geveldelen, de grote buitenruimten en de kleurnuances in de gevelstenen een zeer divers beeld vormen, samen met de prefab betonnen raamkaders, gemaakt uit losse dorpels en stijlen. 


Lees verder: Van subtiel detail tot statement