Parkeergarages

Relevante artikelen

De Cope (Utrecht)

De Utrechtse kavel waarop het gebouw De Cope staat, was eigenlijk bestemd voor een kantoor. Projectontwikkelaar Kroon Group en de lokale overheid besloten, vanwege stallingsgebrek bij belendende bedrijven, een kantoor te combineren met een garage. Het in 2008 opgeleverde complex met afgeronde gebouwdelen bestaat uit een beuk met zeven parkeerlagen en een beuk met zes parkeerlagen en daarop drie kantoorlagen. De twee wokkels op de uiteinden, die fungeren als in- en uitritten, vormen kunstwerken in prefab beton. 

Fagron (Capelle aan den IJssel)

Een parkeergarage monteren tussen twee bestaande gebouwen in. Haitsma Beton voerde dit precisiewerk uit voor Fagron, dat een nieuw Nederlandse hoofdkantoor met distributiecentrum betrok. De afwijkende vloerhoogtes en diverse constructieve en afbouwkundige aansluitingen met de bestaande bebouwing maakten het garagebouwproject complex. Het in 2011 afgebouwde resultaat is een efficiënte split-level parkeergarage die de opdrachtgever tot tevredenheid stemt.

P+R De Uithof (Utrecht)

​​​​​​​In 2012 verrees vlakbij de kruising van de snelweg A28 met de A27 aan de westkant van Utrecht P+R De Uithof. Hurks delphi engineering uit Veldhoven werkt het ingewikkelde constructieve ontwerp uit. De dubbel geknikte gebouwvorm en de inwendige spiraalwerking rondom een vide zorgden voor de nodige hoofdbrekens. De tien stabiliteitsspanten, qua vorm aiuithofgebaseerd op netkousen, vormen het huzarenstukje in de staal- en prefab betonbouw.

Bigshops Parkeerboulevard (Rotterdam) 

In Rotterdam ontwikkelde en bouwde Dura Vermeer een winkelcentrum van een kilometer lengte met erboven een parkeergarage van 21.000 vierkante meter: Bigshops Parkboulevard. De toepassing van prefab betonelementen en slimme bouwkundige detaillering, beperkte de bouwkosten. Door de trapsgewijze uitvoering met verschillende bouwploegen werd de planning ruimschoots gehaald. Oplevering vond in oktober 2011 plaats.

Anna van Buerenplein (Den Haag)

Het Anna van Buerenplein, waarop een tramviaduct staat, vormt een levendig ontmoetingspunt in het hart van Den Haag. Onder dit plein bevindt zich een ondergrondse garage met 972 parkeerplaatsen opgebouwd uit in-het-werk-gestort beton en prefab beton. De zwaar belaste garage, met een funderingsvloer van twaalfduizend kubieke meter, is gerealiseerd op een moeilijk bereikbare locatie.

Keizer Karel-garage (Niijmegen)

BAM Civiel Zuidoost bouwde in opdracht van de gemeente Nijmegen de ondergrondse Keizer Karelgarage met daarop een moderne esplanade. De binnenstedelijke locatie maakt de bouw complex. De inzet van slimme funderingstechnieken beperkt de hinder voor de omgeving. De combinatie van prefab beton, waar het kan, en in-het-werk-gestort beton waar het moet, resulteerde in een snelle bouw van een groots complex dat het Nijmeegse centrum nieuw elan geeft. 

Ondergronde parkeergarage kazerne Kromhout (Utrecht)

In opdracht van het ministerie van Defensie realiseerde consortium Komfort bv (Ballast Nedam, Strukton en John Laing) het nieuwe hoofdkwartier van Commando Diensten Centra en de Commando Landstrijdkrachten in Utrecht. Onderdeel van de nieuwbouw op de Kromhout Kazerne is een 240 meter lange en 80 meter brede ondergrondse parkeergarage. Door zes bouwstromen tegelijk te hanteren en prefab betonnen elementen te gebruiken, kon er vliegensvlug worden gebouwd. HOCO Systems engineerde, produceerde en monteerde de prefab betonnen draagconstructie.


Cimple Aanmelden

AanmeldenMail wachtwoordAnnuleren