Wanden in de woningbouw

Wapening

Koppelwapening

Bij elke verdiepingsvloer moet in dragende wanden een doorgaande horizontale wapening aanwezig zijn. De oppervlakte As = 100/3 (L1+L2) < 225 mm2 L1, L2= de theoretische overspanning van de vloeren aan weerszijden van de wand in mm. Bij breedplaatvloeren mag de verdeelwapening van het onder- en bovennet van de vloer in mindering gebracht worden. Bij woningen en woongebouwen waarvan de vloer van een verblijfsruimte niet hoger ligt dan 6,5 m boven maaiveld mag deze wapening weggelaten worden.

Randwapening

De minimale hoeveelheid randwapening is: As= 1,7h < 300mm2 (FeB 400 of FeB 500) H= de wanddikte in mm. Het is raadzaam deze wapening in een gebogen net met minimaal vier staven aan te brengen.

Transportwapening

Deze wapening is afhankelijk van het transporteren en ontkisten van het element. Deur en raamsparingen zijn vaak van invloed op de zwaarte van de transportwapening. De transportwapening mag worden gecombineerd met de koppelwapening en randwapening.

Storten zelfverdichtende betonspecie in mal met wapening ​​​​​​​

Cimple Aanmelden

AanmeldenMail wachtwoordAnnuleren