Geconditioneerde omstandigheden

De productie van prefab beton vindt plaats onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek. De kwaliteit wordt daarbij gewaarborgd en verhardingsprocessen zijn onder controle. Fabrieksmatige fabricage leidt tot uitgebreide mogelijkheden voor inzet van geautomatiseerde fabricagemethoden, flexibiliteit in maltechnieken, nauwkeurigheid bij het inmeten van voorzieningen in de liggers en maximale veiligheid bij de productie en montage, mede door de hoge mate van overzichtelijkheid.

Bruggen en viaducten

Productie

Geconditioneerde omstandigheden

De productie van prefab beton vindt plaats onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek. De kwaliteit wordt daarbij gewaarborgd en verhardingsprocessen zijn onder controle. Fabrieksmatige fabricage leidt tot uitgebreide mogelijkheden voor inzet van geautomatiseerde fabricagemethoden, flexibiliteit in maltechnieken, nauwkeurigheid bij het inmeten van voorzieningen in de liggers en maximale veiligheid bij de productie en montage, mede door de hoge mate van overzichtelijkheid.

Automatisering 

De prefab betonindustrie heeft van oudsher een vooraanstaande positie in automatisering. Dit geldt niet alleen in de fabrieken zelf, maar ook in de gegevensuitwisseling met andere bouwpartijen. Zo werken alle fabrikanten met BIM-methodes. De gegevensuitwisseling zorgt ervoor dat de faalkosten in het bouwproces nog verder omlaag gaan. ​

Range aan producten

De prefab betonindustrie biedt een brede range aan producten voor de realisatie van bruggen en viaducten. Producten die zijn afgestemd op een variatie van de allergrootste verkeersbrug tot dat kleine voetgangersbruggetje. Kerngedachte van de prefab betonindustrie is dat het uitgangspunt voor dat ene kunstwerk de toepassing zoveel mogelijk geüniformeerde, standaardelementen zou moeten zijn. Op die manier wordt namelijk het meest uitgebreid invulling gegeven aan de kracht van seriematig prefab beton.​


Brugliggers

Maatwerk

Echter, vanuit die standaard is altijd en overal maatwerk mogelijk. Daarmee kan prefab beton beantwoorden aan specifieke vragen. Vanuit standaardproducten is eenvoudigweg variatie mogelijk door:

 • Moderne maltechnieken waarbij variaties in liggerafmetingen makkelijk te produceren zijn
 • Combinatie van technieken en systemen, zodat bruggen en viaducten qua functie-eisen of uitvoering extra voordelen bieden
 • Combinatie van verschillende voorspantechnieken, zodat er voordelen in esthetische mogelijkheden en uitvoering ontstaan
 • Combinatie van materialen, waarbij bijvoorbeeld uit milieutechnisch oogpunt minder beton hoeft te worden gebruikt
 • Toepassing van moderne betonsoorten als (zeer) hoge sterkte beton om slanke en lichtere constructies te verwezenlijken


Brug gemaakt in UHSB, Rotterdam

Specifieke voordelen

Alle fabrikanten van prefab betonproducten bieden vanuit de standaard producten doorontwikkelde liggers en andere betonelementen aan, die specifieke voordelen bieden. De exacte profieldoorsneden verschillen van elkaar, maar het principe van de oplossingen komt in grote lijnen overeen. Het gaat in dit verband te ver om de grote verscheidenheid aan slimme betonliggers op te sommen. Temeer daar de fabrikanten continue blijven ontwikkelen. Om toch een beeld van de producten te geven, is er een driedeling te maken in liggers voor bruggen en viaducten:

 1. Kokerliggers
 2. T-liggers en railbalkliggers
 3. Plaatliggers​​​​​​​

Innovatieve betonliggers

Veel van de innovatieve, speciale betonliggers die de laatste jaren op de markt zijn verschenen, vinden hun oorsprong in deze typen liggers. De keuze hangt af van:

 • De maatvoering van de overspanning in lengte en breedte van liggers
 • De vereiste draagkracht
 • Optredende dwarskrachten
 • Knooppunten en verbindingen
 • De ruimte voor steunpunten
 • De architectonische eisen met betrekking tot slankheid en onderslagbalken
 • Inzet voor voorspantechnieken
Cimple Aanmelden

AanmeldenMail wachtwoordAnnuleren