Goede fundering

Zonder een goede fundering verzakt een bouwconstructie of erger nog; leidt tot schade of zelfs instorting. Het veroorzaken van schade aan bebouwing gaat meestal gepaard met fikse schadeclaims. Een goede fundering is in elk geval gefundeerd op een draagkrachtige bodemlaag. In slechts een beperkt deel van Nederland bevindt die draagkrachtige laag zich aan het oppervlak. 

Heipalen

Belang van een betrouwbare fundering

Goede fundering

Zonder een goede fundering verzakt een bouwconstructie of erger nog; leidt tot schade of zelfs instorting. Het veroorzaken van schade aan bebouwing gaat meestal gepaard met fikse schadeclaims. Een goede fundering is in elk geval gefundeerd op een draagkrachtige bodemlaag. In slechts een beperkt deel van Nederland bevindt die draagkrachtige laag zich aan het oppervlak. 

Draagkrachtige bodemlaag

Zonder een goede fundering verzakt een bouwconstructie of erger nog; leidt tot schade of zelfs instorting. De gevolgen van funderingsproblemen kunnen variëren van scheuren in woningen, tot aan het instorten van totale constructies. Er zijn gebouwen in de wereld die beroemd zijn vanwege de funderingsproblemen; denk aan de toren van Pisa of de kerktoren van Delft.


Een goede fundering is in elk geval gefundeerd op een draagkrachtige bodemlaag. In slechts een beperkt deel van Nederland bevindt die draagkrachtige laag zich aan het bodemoppervlak. Op alle andere locaties moeten funderingspalen de krachten uit de bovenbouw overdragen naar de draagkrachtige bodemlaag. 

Bodemonderzoek als basis

De diepte van de draagkrachtige laag varieert over Nederland sterk. Om de diepte van de draagkrachtige laag ter plaatse van het bouwproject te bepalen is bodemonderzoek noodzakelijk. Niet alleen de diepte, maar ook de mate van draagkracht moet worden bepaald. Het gehele proces van bodemonderzoek, geotechnisch advies en dimensionering van de heipalen leidt tot een funderingsontwerp met palenplan. Daarna worden de benodigde palen door de palenfabrikant op het bouwwerk geleverd en door de heier in de grond geïnstalleerd. De heipaal is een belangrijk onderdeel van een goede en betrouwbare fundering.

grondmonsters 1Krachtsafdracht naar draagkrachtige bodem

Belangrijk is de krachtsafdracht naar een draagkrachtige bodem. De krachten uit de bovenbouw, zoals het eigen gewicht van die bovenbouw maar ook windbelasting en verkeersbelasting bij bruggen en viaducten, worden via de palen naar de draagkrachtige bodemlagen afgedragen. Tegelijkertijd moet de vervorming, of indrukking, van de paalfundering minimaal en gelijkmatig zijn.

Heipalen leveren de betrouwbare fundering

De voordelen van geprefabriceerde betonnen heipalen zijn groot. Zo hebben geprefabriceerde betonnen heipalen hebben zijn uitstekend geschikt om de krachten van de bovenbouw naar de draagkrachtige grondlaag af te voeren. De heipalen worden van te voren geprefabriceerd, zodat duidelijk is wat de grond in gaat. Hoogwaardige productieprocessen in de fabriek zorgen voor uitmuntende kwaliteit. Eenmaal geheid, is de betonnen heipaal getest om de krachten over te dragen. 

amsterdam houtenpalen 2Eeuwenlang bewezen techniek

Het gebruik van heipalen is een eeuwenlang bewezen techniek die stamt al uit de tijd van de Romeinen; zij bouwden hun belangrijke gebouwen op houten heipalen. Ook het Amsterdamse stadscentrum is geheel op houten heipalen gebouwd. Dankzij deze heipalen verzakten de huizen niet. Deze techniek van bouwen op geheide funderingen is over de eeuwen veelvuldig en wereldwijd toegepast.